Pomiń nawigację

Nowe produkty i inwestycje

Wzrost konkurencyjności firmy Comptest Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie naprawy sprzętu telekomunikacyjnego – inteligentny recykling

Partner biznesowy

TAREC-IN AS

Wartość projektu

3 473 170,00 PLN

Wartość dofinansowania

306 967,48 EUR

Programu operacyjny

Norway Grants

Działanie

Technologie przyjazne środowisku

Opis projektu

Jesteśmy niezależnym pogwarancyjnym centrum serwisowym b2b sprzętu elektronicznego skoncentrowanym na produktach telekomunikacyjnych, sieciowych, energetyce i automatyce. Wykonujemy inżynierię wsteczną sprzętu do diagnostyki i rozwiązywania napraw. Realizacja projektu pozwoli nam na opracowanie niedostępnej na polskim rynku usługi umożliwiającej naprawę sprzętu telekomunikacyjnego i jego ponowne użycie, po pozyskaniu komponentów z wyeksploatowanego już sprzętu. Dzięki temu możliwe będzie zmaksymalizowanie działań recyklingowych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez przedłużenie cyklu życia produktów oraz bardziej wydajne gospodarowanie materiałami. W ramach projektu podejmiemy współpracę z norweskim partnerem, firmą TAREC-IN AS, której rola będzie doradztwo w zakresie pozyskania sprzętu do demontażu komponentów oraz usług naprawczych opartych na technologii inteligentnego recyklingu na rynku norweskim. W ramach realizacji projektu przewiduje się etap rozwojowy – opracowanie usługi inteligentnego recyklingu, tj. prace programistyczne narzędziami tworzącymi kompleksowy system modułowy (moduły: dostawcy, selektywnego przyjmowania produktów, wstępnego testowania produktów, inwentaryzacji komponentów, pomiarowo-testowego komponentów, demontażu/odzysku komponentów, wyszukiwarki komponentów i wymiany danych), oraz etap wdrożeniowy, w ramach którego zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia (rentgen, generator ruchu, miernik radiowy, kamera optyczna, dźwig towarowy, specjalistyczne makiety - platformy sprzętowe). Zakupimy również prace i materiały budowlane do stworzenia antresoli magazynowej, laboratorium testowego i komory do mierzenia sygnałów radiowych Realizacja projektu obniży emisję CO2 o 4,64 ton rocznie. Zatrudnimy 8 nowych pracowników.
logo Fundusze Norweskie